Výroba a prodej

Jan Ott
info@elfton.cz
+420 608 712 311
Dr. Janského 399, Černošice, 252 28

Nejsem plátce DPH, IČO: 87627183

Číslo účtu pro platby: 670100-2208869425/6210 (mBank)

interntional payments:

account owner name: Jan Ott

IBAN: CZ89 6210 6701 0022 0886 9425

BIC (SWIFT): BREXCZPP

PayPal account: ottjan@gmail.com

Pro zájemce po domluvě k poslechu v Černošicích u Prahy na kvalitní aparatuře. Záruka 5 let

 

GDPR:

Zpracování osobních údajů

Jan Ott, IČO: 87627183, se sídlem: Dr. Janského 399, 252 28, Černošice, je správcem osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektů údajů (zejména od svých zákazníků) zpracovává v rozsahu e-mailová adresa, telefonní číslo, případně též jméno subjektu údajů, a sice tehdy, kdy subjekt údajů napíše e-mailovou zprávu na elektronickou adresu správce info@elfton.cz nebo kdy bude subjekt údajů kontaktovat správce na jeho telefonním čísle +420608712311. V těchto případech správce zpracovává osobní údaje pro účely svých oprávněných zájmů. Správce zpracovává též fakturační údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Konečně může správce též zpracovávat osobní údaje pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Získané osobní údaje nebudou sloužit k žádným marketingovým či propagačním účelům. Žádné další osobní údaje správce neukládá. Správce nepředává žádné osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Žádosti o výkon těchto práv zasílejte na následující emailovou adresu správce: info@elfton.cz. Bližší informace o rozsahu a výkonu práv subjektu údajů jsou uvedeny na WWW: ˂https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744˃.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.