Výroba a prodej

Jan Ott
ottjan@gmail.com, info@elfton.cz
+420 608 712 311

Dr. Janského 399, 252 28 Černošice, Czech Republic

nejsem plátce DPH
IČO: 87627183
číslo účtu pro platby: 2802105161 / 2010 (Fio banka)

International payments €:
account owner name: Jan Ott
IBAN: CZ67 2010 0000 0029 0210 6866
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Pro zájemce k poslechu v nové akusticky upravené poslechovce v Černošicích u Prahy na kvalitní aparatuře (zesilovač LineMagnetic LM-508IA, DAC Lampizator Amber 3, streamer Melco N1A/2, repro+RCA+USB kabely AAI Assoluto, síťový filtr s kabely Sroll Purity Quantum ).
Záruka 5 let.

GDPR Zpracování osobních údajů

Jan Ott, IČO: 87627183, se sídlem: Dr. Janského 399, 252 28, Černošice, je správcem osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektů údajů (zejména od svých zákazníků) zpracovává v rozsahu e-mailová adresa, telefonní číslo, případně též jméno subjektu údajů, a sice tehdy, kdy subjekt údajů napíše e-mailovou zprávu na elektronickou adresu správce info@elfton.cz nebo kdy bude subjekt údajů kontaktovat správce na jeho telefonním čísle +420608712311. V těchto případech správce zpracovává osobní údaje pro účely svých oprávněných zájmů. Správce zpracovává též fakturační údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Konečně může správce též zpracovávat osobní údaje pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Získané osobní údaje nebudou sloužit k žádným marketingovým či propagačním účelům. Žádné další osobní údaje správce neukládá. Správce nepředává žádné osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než vyplývá z platných a účinných právních předpisů, resp. po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Žádosti o výkon těchto práv zasílejte na následující emailovou adresu správce: info@elfton.cz. Bližší informace o rozsahu a výkonu práv subjektu údajů jsou uvedeny na www.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.